Braziliaans Jiu-Jitsu (BJJ)

BJJ bij Renzo Gracie Holland

Onderzoek heeft uitgewezen dat 90 procent van alle geweldsdelicten op de grond eindigt en vanwege het feit dat het controleren over het algemeen makkelijker is op de grond dan in een staande positie, zijn veel van de technieken in Braziliaans Jiu-Jitsu gericht op het neerhalen van een tegenstander en daarbij een dominante positie op de grond zien te verkrijgen zodat een tegenstander onschadelijk gemaakt kan worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het creëren van hefboom effecten, dominante positie en het vastpakken van je tegenstander. Studenten van deze sport ontwikkelen een brede en diepe kennis van de werking en limieten van het menselijk lichaam. Deze kennis kan aangewend worden om een tegenstander te controleren en te onderwerpen op een niveau dat de student nodig acht. De weg naar het vergaren van deze kennis is veeleisend voor lichaam en geest. Studenten profiteren van een toegenomen fysieke conditie, een toegenomen probleem-oplossend vermogen, zelfkennis over lichaam en geest en de vele sociale voordelen van het werken in een grote groep van medestudenten die hetzelfde voorstaan en daardoor van elkaar leren en samen plezier hebben. Trainen bij Renzo Gracie Holland vindt plaats in een veilige en sociale omgeving zodat iedereen zijn of haar doelen kan nastreven.

Wat leer je bij RENZO GRACIE HOLLAND:
Op een gecontroleerde wijze je tegenstander naar de grond brengen
Het controleren van je tegenstander op de grond
Het ontwikkelen van bewustzijn in stressgevoelige situaties
Verwurgingen en overstrekkingen van armen en benen
Ontsnappings- en verdedigingstechnieken

Bij RENZO GRACIE HOLLAND zijn de volgende lessen beschikbaar:

BJJ KIDS Lessen voor de kinderen in de leeftijd van 6-15 jaar. De meerwaarde van BJJ voor kinderen is dat hun intellectueel vermogen, hun sociaal vermogen alsmede hun motorisch vermogen worden gestimuleerd. Dit gebeurt allemaal op een ongedwongen en speelse manier. Daarnaast leren wij kinderen aan hoe ze zichzelf kunnen beschermen want uiteindelijk is BJJ een zelfverdedigingssport.


BJJ FUNDAMENTALS In deze lessen ligt de nadruk op de basisprincipes en de beginselen van het BJJ. Uiteindelijk zijn de basisprincipes fundamenteel voor groei. Deze lessen zijn bestemd voor iedereen die BJJ wil leren.

BJJ ALL LEVELS Hier word dieper ingegaan op de complexiteit van BJJ. De technieken zijn meer gevorderd. De intensiteit van de lessen ligt ook op een hoger niveau. In principe kan een ieder hier aan meedoen, echter is het wel belangrijk dat men, om maximaal te leren in deze lessen, wat ervaring heeft met BJJ.

BJJ WEDSTRIJDTRAINING Deze training is bestemd voor diegenen die competitie willen doen of een grotere uitdaging willen in hun training. Deze training is erg veeleisend en een goed specifiek cardio vasculair vermogen is van groot belang.

Om te kunnen trainen heb je de volgende spullen nodig (voor je eerste les(sen) bestaat de mogelijkheid om e.e.a. bij ons te lenen):

- Een gi (judopak) met band
- Een schoon t-shirt voor onder de gi
- Schoon ondergoed voor onder de gi

Kom een keer meetrainen!

Kies een les/Choose a program
Als het mogelijk is, laat ons dan aub weten op welke dag en tijd je een proefles wilt volgen/ If possible, tell us which day/time you would like to try a class. Zie ook lesrooster/ See schedule